JUDr. RADEK ZÁVODNÝ
advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář

Jsme zavedenou a zkušenou advokátní kanceláří s dlouholetou praxí poskytující právní služby ve všech oblastech práva.

Sledujeme neustále se novelizující legislativu a také aktuální vývoj soudní judikatury, čímž zajišťujeme našim klientům vysoce odborný a profesionální právní servis.

Zajišťujeme komplexní právní služby při řešení právních a soudních sporů, jakož i všestranné právní poradenství fyzickým osobám, podnikatelům, jakož i velkým společnostem.
KONTAKT

Vykonáváme generální právní praxi se zaměřením zejména na:

občanské právo
závazkové (smluvní) právo
právo nemovitostí, advokátní úschovy
právo obchodních korporací
pracovní právo
insolvenční řízení, oddlužení
vymáhání pohledávek
trestní právo, přestupkové řízení
zastupování v soudním řízení

Náš tým

JUDr. Radek ZÁVODNÝ
advokát

zapsaný v seznamu České advokátní komory od roku 2009 pod evidenčním číslem 12802
absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
rigorózní studium absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
v letech 2007 až 2009 působil jako poradce 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj
v letech 2008 až 2009 působil jako člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro oblast stavebního práva

Mgr. Barbora TRUHLÁŘOVÁ
advokátní koncipient

Kontakt

sídlo advokátní kanceláře:

Litovelská 1340/2c

Olomouc

Nová Ulice

PSČ 779 00
E-mail:
zavodny.ak@seznam.cz
Telefon:
(+420) 604 646 024
pointer-right